Britannica Steakhouse

Al. Zwycięstwa 255, 81-525 Gdynia