Regulamin Programów Partnerskich OpenCard

Ostatnia aktualizacja: 23-06-2017
 1. Główne cele i założenia programu:
  • Programy Partnerskie OpenCard (dalej zwane Programem) mają na celu krzewienie kultury gastronomicznej w Polsce, poprzez promowanie spożywania posiłków w restauracjach oraz ułatwianie osobom przystępującym do Programu korzystania z usług starannie dobranych restauracji partnerskich po bardzo atrakcyjnych cenach.
 2. Główne pojęcia i terminy:
  • Organizator Programu Partnerskiego OpenCard (zwany dalej Organizatorem) – OpenCard sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Al. Józefa Piłsudzkiego 34, 35-001 Rzeszów, NIP 5170362130, REGON 180954381
  • Karta OpenCard (dalej Karta) - emitowana przez Organizatora imienna, plastikowa lub elektroniczna karta członkowska umożliwiająca uczestnictwo w Programie jej nabywcom poprzez możliwość korzystania z usług restauracji Partnerów na warunkach zniżkowych. Karta w formie elektronicznej jest dostępna za pośrednictwem aplikacji mobilnych OpenCard na telefonach z systemem iOS od wersji 7.0, Android od wersji 4.0 oraz Windows Phone od wersji 7.5 (zwanych dalej Aplikacją Mobilną)
  • Voucher – emitowany przez Organizatora voucher umożliwiający uczestnictwo w Programie jej nabywcom poprzez możliwość korzystania z usług restauracji Partnerów. Voucher emitowany jest na określoną wcześniej kwotę, którą można wymienić na usługę restauracji Partnerskiej mieszczącą się w kwocie określonej na voucherze. Voucher dostępny jest w formie elektronicznej lub papierowej.
  • Degustacja – emitowane przez Organizatora imienne zaproszenie na menu degustacyjne, umożliwiające uczestnictwo w Programie jego nabywcom poprzez możliwość skorzystania z usług restauracji Partnerów. Zaproszenie emitowane jest do określonej wcześniej restauracji Partnerskiej oraz na określone wcześniej przez Organizatora albo Partnera menu degustacyjne. Zaproszenie dostępne jest w formie elektronicznej lub papierowej.
  • Oferta specjalna – emitowana przez Organizatora oferta umożliwiająca uczestnictwo w programie jej nabywcom poprzez możliwość korzystania z usług restauracji Partnerów na warunkach zniżkowych. Oferty specjalne dostępne są w wersji elektronicznej.
  • Oferta – zbiór wszytskich wymienionych wyżej rodzajów promocji (zwana dalej Ofertą).
  • Promocyjna Karta Testowa Programu OpenCard (zwana dalej Kartą Testową) to elektroniczna Karta umożliwiająca uczestnictwo w Programie przez określoną liczbę dni, wydawana bezpłatnie, wybranej grupie odbiorców w celu poszerzania zasięgu Programu poprzez pozyskiwanie nowych Uczestników Programu.
  • Uczestnik Programu Partnerskiego OpenCard (dalej Uczestnik Programu) to każda osoba, która posiada Kartę, Degustację, Voucher lub Ofertę specjalną. Jeżeli nie jest to zaznaczone oddzielnie Uczestnicy posiadający Karty Testowe mają te same prawa i obowiązki jak inni Uczestnicy z tym, że prawa te ograniczone są wyłącznie do okresu do jakiego upoważnia ich Karta Testowa.
  • Partner Programu Partnerskiego OpenCard (dalej Partner) to każda osoba prawna prowadząca restaurację, która zdecyduje się na przystąpienie do Programu.
  • Deklaracja Przystąpienia do Programu Partnerskiego OpenCard (dalej Deklaracja Przystąpienia) to dokument, który określa terminy i zasady przystąpienia Partnerów do Programu.
  • Płatność – Rozliczenia transakcji w aplikacji mobilnej OpenCard za pomocą kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  • Rejestracja jest dobrowolną formą przystąpienia do programu OpenCard. Podczas procesu rejestracji należy podać wszystkie dane, które są zawarte w formularzu.
  • Moje konto - każdy użytkownik, który zarejestruje się na stronie ma dostęp do swojego konta. Z poziomu tego ekranu może zobaczyć oraz edytować swoje dane, Moje konto to również miejsce gdzie użytkownik może zobaczyć swoje zakupy.
 3. Sposób realizacji głównych celów i założeń
  • Organizator informuje Uczestników o Programie w tym o zniżkach i ofertach oferowanych przez Partnerów oraz wszystkich zmianach i nowościach poprzez:
   • stronę internetową www.opencard.pl oraz Aplikację Mobilną zawierających oprócz informacji o Programie również profile informacyjne Partnerów,
   • materiały promocyjne i informacyjne Programu dostępne w miejscach działalności Partnerów i dostarczane im bezpłatnie w tym między innymi przez nalepki, które Partnerzy eksponują na drzwiach restauracji, ich witrynach lub w innych miejscach widocznych dla Uczestników Programu.
  • Organizator informuje Partnerów i potencjalnych Partnerów o Programie w tym o wszystkich zmianach i nowościach Programu poprzez:
   • stronę internetową www.opencard.pl oraz Aplikację Mobilną zawierające oprócz informacji o Programie również profile Partnerów,
   • materiały promocyjne i informacyjne dostarczane bezpłatnie Partnerom,
   • prowadzenie szkoleń dla pracowników zatrudnionych w restauracjach Partnerów w zakresie zasad i celów Programu, w tym praw i obowiązków Uczestników Programu.
  • Promowanie Programu i jego głównych celów i założeń poprzez:
   • Przekazywanie informacji o Programie, Partnerach i możliwości uczestnictwa w Programie w ramach prowadzonych lokalnych i ogólnopolskich kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu a w szczególności poprzez media prasowe i internetowe.
   • Prowadzenie wspólnie z Partnerami i w porozumieniu z nimi innych akcji promocyjnych, marketingowych i informacyjnych służących realizacji głównych celów Programu.
 4. Prawa Uczestników Programu
  • Prawo do korzystania z przywilejów Programu w tym prawo do rabatów udzielanych Uczestnikom przez Partnerów, według informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.opencard.pl, w aplikacji mobilnej OpenCard oraz u Partnerów Biznesowych OpenCard z zaznaczeniem, że:
   • W przypadku karty zniżkowej OpenCard:
    • Rabat 50% udzielany przez Partnerów przysługuje tylko i wyłącznie na jedzenie, zaś rabat 30% przysługuje na jedzenie, napoje i alkohole zamawiane w prowadzonych przez Partnerów restauracjach
    • Rabaty wynikające z uczestnictwa w Programie nie łączą się z innymi promocjami lub zestawami oferowanymi przez Partnerów oraz nie obowiązują na dowóz i na zamówienia „na wynos”
    • Organizacja imprez okolicznościowych (powyżej 12 osób) z wykorzystaniem karty OpenCard, możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Partnera.
   • W przypadku Degustacji:
    • Oferty wynikające z uczestnictwa w Programie nie łączą się z innymi promocjami lub zestawami oferowanymi przez Partnerów oraz nie obowiązują na dowóz i na zamówienia „na wynos”
   • W przypadku Voucherów:
    • Oferty wynikające z uczestnictwa w Programie nie łączą się z innymi promocjami lub zestawami oferowanymi przez Partnerów oraz nie obowiązują na dowóz i na zamówienia „na wynos”
   • W przypadku Ofert Specjalnych:
    • Oferty wynikające z uczestnictwa w Programie nie łączą się z innymi promocjami lub zestawami oferowanymi przez Partnerów oraz nie obowiązują na dowóz i na zamówienia „na wynos”
  • Prawo do korzystania z wszelkich przywilejów wynikających z akcji i eventów prowadzonych przez Organizatora Programu i Partnerów zmierzających do realizacji celów Programu Partnerskiego OpenCard.
 5. Prawa Partnerów Programu
  • Prawo do umieszczenia informacji o Programie wraz ze zdjęciami w profilu restauracji Partnera na stronie www.opencard.pl, w aplikacji mobilnej OpenCard oraz u Partnerów Biznesowych OpenCard.
  • Prawo do umieszczania informacji o restauracji Partnera w materiałach promujących Program Partnerski OpenCard oraz akcjach i eventach prowadzonych w celu realizacji zadań wynikających z Programu
  • Prawo do używania logo Programu Partnerskiego OpenCard we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych
  • Prawo do wprowadzenia zastrzeżeń dotyczących liczby osób, korzystających jednorazowo z przywilejów wynikających z Programu Partnerskiego OpenCard
  • Prawo do zmiany oferty w przypadku kiedy do jej poprawnego wykonania potrzebna jest zmiana produktów.
 6. Obowiązki Partnerów Programu
  • Partner przystępując do Programu zobowiązuje się do realizacji ofert względem Uczestników Programu, przy czym:
   • W przypadku karty zniżkowej OpenCard ma prawo wybrać jeden z trzech rodzajów rabatów:
    • Rabatu 20% udzielanego przysługującego na jedzenie, napoje i alokohole. Przy tej formie rabatu Partner nie ma możliwości założenia wykluczeń.
    • Rabatu 30% przysługującego na jedzenie, napoje i alkohole. Przy tej formie rabatu Partner ma możliwość założenia wykluczeń.
    • Rabatu „2za1” udzielanego tylko na danie główne, o tej samej lub niższej cenie.
   • W przypadku Degustacji, ma prawo do:
    • zdefiniowanie 3,4,5 lub 6 dań, które umieście w specjalnie skomponowanym menu degustacyjnym.
    • zmiany powyższych dań ze względu na ograniczenia wynikające z dostępności składników.
   • W przypadku Ofert Specjalnych, ma prawo do:
    • Wyboru jednego rodzaju oferty, która realizowna jest zgodnie z opisem danej oferty.
   przy czym rabaty wynikające z uczestnictwa w Programie nie łączą się z innymi promocjami lub zestawami oferowanymi przez Partnerów oraz nie obowiązują na dowóz i na zamówienia „na wynos”.
  • Partner zobowiązuje się do współrealizowania celów i głównych założeń Programu miedzy innymi przez:
   • Umieszczenie informacji o przystąpieniu do Programu na swojej stronie www, profilu na Facebook.com oraz wszelkich innych kanałach komunikacji z potencjalnymi i realnymi Uczestnikami Programu
   • Ekspozycję na drzwiach restauracji, jej witrynie lub w innym miejscu widocznym dla Uczestników Programu nalepki z logo Programu informującej o przystąpieniu Partnera do Programu
   • Przekazywanie Organizatorowi wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji Programu a w szczególności mających na celu udoskonalenie Programu
  • Partner wyraża zgodę na wykorzystywanie i umieszczanie, przez czas uczestnictwa w Programie swojej nazwy oraz logo i danych teleadresowych
 7. Warunki nabywania, posiadania i korzystania z produktów Programu OpenCard, oraz odstąpienie od umowy zakupu produktów Programu OpenCard.
  • Przystąpienie do Programu OpenCard poprzez nabycie Oferty
   • Karta jest kartą imienną co oznacza, że uprawnienia do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.
   • Voucher, Degustacja oraz Oferta Spacjalna w wersji elektronicznej są Ofertami na okaziciela co oznacza, że uprawnienia do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie posiada osoba, która w danej chwili jest w posiadaniu powyższej Oferty.
   • Voucher oraz Zaproszenie w wersji drukowanej są Ofertami imiennymi co oznacza, że uprawnienia do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.
   • Voucher, Zaproszenie oraz Ofertę Specjalną można przepisać na osoby trzecie korzystając z odpowiedniej funkcji w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej www.opencard.pl
   • W szczególności naruszeniem Regulaminu Programu Partnerskiego OpenCard jest dalsza odsprzedaż Ofert przez Uczestnika na innej stronie internetowej, bez względu na czas i sposób tego dokonywania. Naruszenie powyższego zobowiązania upoważnia Partnerów do odmowy realizacji usługi. Organizator jako emitent Ofert nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio wskutek tego naruszenia.
   • Oferty można nabyć za pośrednictwem strony www.opencard.pl, Aplikacji Mobilnej oraz u przedstawicieli pozyskujących nowych Uczestników Programu lub w innych autoryzowanych punktach sprzedaży.
   • Karta OpenCard dostępna jest w 4 wariantach określonych przez długość członkostwa w Programie: 12 miesięcy, 6 miesięcy, 3 miesiące, 1 miesiąc.
   • Ważność Karty w zależności od wybranego wariantu obejmuje okres 12-tu, 6-ciu, 3-ech lub 1-go miesiąca od daty zakupu Karty.
   • Degustacja, Vouchery oraz Oferty Specjalne dostępne są w różnych wariantach długości każdorazowo uwzględnionych w szczegółach Oferty.
   • OpenCard zastrzega sobie prawo do wydawania Kart na okres inny niż określony w punkcie iv w ramach działań promocyjnych i współpracy z Partnerami. Dla tych Kart obowiązującym jest niniejszy regulamin.
   • Aktualna cena Ofert Programu OpenCard jest podawana do wiadomości za pośrednictwem strony www.opencard.pl i Aplikacji Mobilnej.
   • W przypadku wystąpienia wielu promocji w tym samym czasie, dotyczących zakupu Ofert Programu Opencard, promocje te nie łączą się wzajemnie.
   • Nabycie Oferty Programu OpenCard jest możliwe poprzez:
    • Wypełnienie formularza zakupowego z danymi Uczestnika na stronie www.opencard.pl lub w Aplikacji Mobilnej.
    • Wypełnienie papierowego formularza zakupowego z danymi Uczestnika udostępnionego przez przedstawicieli lub w innych autoryzowanych punktach pozyskujących Uczestników Programu
    • Wyrażenie woli wejścia do Programu Partnerskiego OpenCard przez jej ustne oświadczenie w przypadku, gdy przedstawiciel pozyskujący Uczestników Programu działa na zasadach call center oraz podanie mu niezbędnych danych służących do wypełnienia formularza zakupowego i wyrażenie zgody na rejestrację zgłoszenia.
   • Uczestnik Programu, który nabył plastikową Kartę OpenCard otrzymuje ją od Organizatora przesyłką poleconą na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym w ciągu 14 dni od dnia wysłania prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty.
   • Uczestnik Programu, który nabył papierową wersję Zaproszenia lub Vouchera, otrzymuje ją od Organizatora przesyłką poleconą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 14 dni od wysłania prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty.
   • Uczestnik Programu zostanie powiadomiony drogą mailową i telefoniczną o możliwości przedłużenia członkostwa w Programie Partnerskim OpenCard (tylko w przypadku karty zniżkowej OpenCard). Powiadomienia będą miały miejsce w trakcie ostatniego miesiąca, w którym wygasa członkostwo Uczestnika w Programie Partnerskim OpenCard.
   • Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania drogą elektroniczną Organizatora o zmianie danych kontaktowych takich jak adres zamieszkania lub adres mailowy. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek błędy w komunikacji miedzy nim, a Uczestnikiem.
   • Uczestnik posiadający plastikową Kartę zobowiązany jest do jej aktywowania na stronie internetowej www.OpenCard.pl lub w Aplikacji Mobilnej OpenCard przed pierwszym skorzystaniem w restauracji partnerskiej. Niezależnie od daty aktywacji ważność Karty zgodnie z punktem viii) powyżej biegnie od daty jej zakupu.
   • Każda Karta zniżkowa OpenCard w formie elektronicznej jest przypisana do Aplikacji zainstalowanej na konkretnym urządzeniu mobilnym Uczestnika, poprzez wpisanie kodu aktywacyjnego zaś każda Karta w formie plastikowej może zostać przypisana do takiej Aplikacji poprzez wpisanie jej numeru i rejestrację. W celu przypisania karty do Aplikacji na innym urządzeniu mobilnym należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Organizatora.
   • Wszystkie Degustacje, Vouchery i Oferty Specjalne w formie elektronicznej są przypisane do użytkownika. Oznacza to więc, że użytkownik może mieć dostęp do swoich Ofert z poziomu dowolnego urządzenia na którym zainstalowana jest Aplikacja Mobilna OpenCard.
   • Karta testowa OpenCard przeznaczona jest wyłącznie dla nowych Uczestników, którzy nigdy wcześniej nie posiadali jakiejkolwiek Karty OpenCard. Kartę testową można wygenerować tylko jeden raz. Po upłynięciu okresu próbnego Karta testowa przestaje być aktywna i zostaje dezaktywowana z aplikacji OpenCard zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Uczestnika. Karta Testowa nie przedłuża się automatycznie.
   • Dane które Uczestnik przekazuje OpenCard w dowolny sposób, w celu wygenerowania jakiejkolwiek Karty OpenCard, muszą być aktualne, prawdziwe i poprawne. W przypadku podania przez Uczestnika niepoprawnych, niekompletnych lub nieaktualnych danych OpenCard zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dezaktywacji Karty Uczestnika, dla której zostały przekazane nieprawidłowe dane Uczestnika.
  • Korzystanie z przywilejów Programu Partnerskiego OpenCard przez Uczestników
   • Przed skorzystaniem z przywilejów wynikających z Programu Partnerskiego OpenCard, Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi zastrzeżeniami w zakresie korzystania z tych przywilejów obowiązującymi w interesującej go restauracji Partnera. Opis zastrzeżeń każdej restauracji Partnera jest widoczny w profilu danej restauracji Partnera, dostępnym na stronie www.OpenCard.pl oraz Aplikacji Mobilnej.
   • Organizator Programu Partnerskiego OpenCard zaznacza, że każda restauracja Partnera może w każdej chwili wycofać się z Deklaracji Przystąpienia lub zmienić warunki uczestnictwa. Odstąpienie to nie dotyczy Degustacji oraz Voucherów, które Uczestnik ma prawo wykorzystać nawet po wycofaniu się Partnera z Deklaracji Przystąpienia.
   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się z Deklaracji Przystąpienia do Programu poszczególnych restauracji Partnerów oraz za zmianę ich warunków uczestnictwa.
   • Organizator będzie, w miarę możliwości, aktualizował listę restauracji Partnerów oraz ich warunki uczestnictwa w Programie publikowane na stronie www.opencard.pl i na Aplikacji Mobilnej.
   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz jakość usług świadczonych przez Partnerów.
   • Warunkiem skorzystania z przywilejów Programu Partnerskiego OpenCard jest:
    • dokonanie rezerwacji stolika w restauracji Partnera, chyba, że z profilu Partnera na stronie www.opencard.pl lub w Aplikacji Mobilnej obowiązek ten jest anulowany
    • okazanie Oferty imiennej lub Oferty na okaziciela, a w przypadku Karty OpenCard również okazanie dowodu tożsamości, na początku wizyty w restauracji Partnera oraz przestrzeganie warunków określonych przez Partnera, dostępnych w profilu Partnera na stronie internetowej www.OpenCard.pl oraz na Aplikacji Mobilnej.
  • Kradzież, utrata Oferty
   • W przypadku kradzieży bądź utraty Oferty właściciel – Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora w celu jej zastrzeżenia.
   • W przypadku nie powiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Oferty przez Uczestnika Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów i Uczestnika za żadne nieuprawnione użycie Oferty.
   • Wyłączną odpowiedzialność za skutki zniszczenia lub zgubienia Oferty ponosi Uczestnik Programu
   • Uczestnik, który zgubił bądź zniszczył Kartę zniżkową OpenCard w formie plastikowej ponosi koszt wyrobienia jej duplikatu. Koszt duplikatu plastikowej Karty wynosi 15zł. Data ważności duplikatu będzie taka sama jak oryginalnej Karty.
   • Uczestnik, który zgubił lub zniszczył Zaproszenie lub Voucher w wersji papierowej nie ma możliwości wyrobienia duplikatu.
  • Odstąpienie od umowy zakupu produktów OpenCard.
   • Uczestnik Programu będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu oferty/karty, chyba że wcześniej skorzystał już z oferty/karty w restauracji Partnera. Skorzystanie z oferty/karty oznacza, że usługa została w pełni wykonana i zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. J. Dz. U. Z 2017 r. Poz. 683) w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny jest wyłączone.“Przez wykonanie usługi przez Organizatora rozumie się nabycie Oferty przez Uczestnika Programu.
   • Uczestnik Programu może zrezygnować z dostępu do Usługi w każdym czasie.
 8. Ochrona danych osobowych Uczestników Programu
  • Przystępując do Programu i rejestrując się w serwisie www.opencard.pl lub Aplikacji Mobilnej Uczestnik wyraża zgodę na to, że Organizator będzie gromadził, przetwarzał i wykorzystywał jego dane osobowe (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), według zasad szczegółowo określonych w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem www.opencard.pl/polityka-prywatnosci
 9. Postanowienia końcowe
  • Przystępując do Programu Partnerskiego OpenCard, Uczestnik i Partner akceptują w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Ofert zawarte w niniejszym Regulaminie, który jest udostępniony Uczestnikom Programu na stronie internetowej www.OpenCard.pl oraz w Aplikacji Mobilnej OpenCard.
  • Regulamin może ulec zmianie przy czym ogłoszenie tej zmiany następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji o tej zmianie w widocznym miejscu na stronie internetowej www.OpenCard.pl oraz w Aplikacji Mobilnej OpenCard.
Aplikacja mobilna

Pobierz naszą aplikację mobilną i ciesz się dostępem do ofert z każdego miejsca na świecie i o każdej porze dnia. Dzięki aplikacji znalezienie odpowiedniej restauracji, czy idealnej oferty będzie proste jak nigdy.