Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 24-03-2016

OpenCard Sp. z o.o. w Rzeszowie jest właścicielem i administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Kupujących korzystających z serwisu www.opencard.pl dalej nazwane OpenCard. OpenCard Sp. z o.o. w Rzeszowie wprowadza rozwiązania w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zespół serwisu OpenCard szanuje prawo do ochrony prywatności wszystkich Kupujących. Bardzo zależy nam na obdarzonym zaufaniu. Dokonamy wszelkich starań, aby nasza Polityka Prywatności była prowadzona w sposób ostrożny i rozważny.

  • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych w serwisie OpenCard. Podkreślamy, że dane osobowe Kupującego zawarte w formularzu przystąpienia, przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
  • Zaznaczamy, że dane osobowe jakie zbieramy obejmują dane, które podał podczas zakładania konta w serwisie OpenCard lub z innych serwisów współpracujących, a także partnerów biznesowych, oraz w trakcie korzystania z usług. Prosimy jednak pamiętać, że brak podania niektórych danych osobowych, skutkuje wstrzymaniem czynności, dla przeprowadzenia których są one nieodzowne. W celu dokonania zakupu karty, za pośrednictwem serwisu OpenCard, niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych, na przykład: nazwiska, adresy, i adresy e-mail. Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również dla OpenCard Sp. z o.o. w Rzeszowie, ponieważ umożliwia weryfikację, czy Kupujący spełnia warunki stawiane przez Regulamin Open-Card oraz przepisy prawa do korzystania z serwisu OpenCard.
  • Opracowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe dla zakładania, zarządzania i użytkowania Państwa kont na naszym serwisie oraz oferowania usług i zawierania z nami umów zakupu jak również przekazywania i sprzedaży danych osobowych osobom trzecim (w tym Partnerom OpenCard Sp. z o.o.) i ich wykorzystania w celu zakładania, zarządzania i użytkowania, a także oferowania i zawierania umów zakupu zarówno z OpenCard Sp. z o. o. jak również z Partnerami. Dotyczy to również otrzymywania od firmy OpenCard Sp z o.o. oraz jej Dostawców i Partnerów (obecnych i przyszłych) informacji handlowych.
  • Dodatkowo, aby uczynić odwiedzanie naszej strony atrakcyjne istnieje możliwość zbierania informacji o zainteresowaniach Kupujących podczas odwiedzania serwisu OpenCard za pomocą plików cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Kupującego poprzez przeglądarkę internetową, tak aby system serwisu OpenCard mógł „rozpoznać” go przy ponownym połączeniu. Pliki Cookies nie mają na celu pozyskiwania poufnych lub osobistych informacji, służą wyłącznie do rejestrowania danych o odwiedzinach Kupującego w serwisie OpenCard. Umożliwia to spersonalizowanie przedstawianych ofert i reklam, zapamiętania ustawień oraz ostatnio przeglądanych ofert, tak aby nasz serwis OpenCard stawał się coraz bardziej atrakcyjny dla Kupujących.
  • Serwis OpenCard używa plików cookies celem badania, które strony oraz oferty są odwiedzane najczęściej, a ponadto do prowadzenia związanych z tym statystyk. Uzyskiwane wiadomości wykorzystywane są wyłącznie dla uzyskania informacji, w jakim kierunku serwis OpenCard powinien się rozwijać, aby spełniać oczekiwania Kupujących. Pliki cookies nie są szkodliwe dla Kupującego, jego danych, czy też dla jego komputera. Oznacza to, że w żaden sposób nie mają wpływu na działanie urządzenia końcowego oraz jego systemu, nie powodują żadnych zmian konfiguracji tego urządzenia, bądź zainstalowanego w nim oprogramowania. Pliki te nie służą do ustalenia tożsamości Kupującego. Warunkiem działania plików cookies jest ich zaakceptowanie przez przeglądarkę i nie usuwanie z dysku, a więc Kupujący może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby nie akceptowała ona nowych plików cookies. Pomoc do danej przeglądarki internetowej powinna wyjaśnić w jaki sposób to zrobić. Zalecane jest jednak pozostawienie włączonej opcji akceptowania plików cookies, gdyż dają one dostęp do wielu przydatnych funkcjonalności, jak również pozwalają na personalizację treści serwisu OpenCard dla Kupującego.
  • Przeglądanie lub korzystanie z serwisu OpenCard jest równoznaczne z zapoznaniem sie z treścią, akceptacją oraz zobowiązaniem się Kupującego do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności oraz postanoweń Regulaminu, który jest integralną częścią Polityki Prywatności. Każdego Kupującego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności opublikowana w serwisie OpenCard pod adresem http://www.opencard.pl/polityka-prywatnosci. Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez OpenCard Sp. z o.o. w Rzeszowie w każdym czasie. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności stają się skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie http://www.opencard.pl/polityka-prywatnosci. W przypadku jakichkolwiek obaw lub wątpliwości związanych z Polityką Prywatności, prosimy o kontakt na adres: biuro@opencard.pl. Postaramy się udzielić zrozumiałych i wyczerpujących wyjaśnień.