Secesja Cafe

Al. Jana Pawła II 19/1 , 70-455 Szczecin